specialister på Näskirurgi & Ansiktskirurgi

Vårt motto är “invisible change”. Det betyder att slutresultatet är så naturligt att den oinvigde inte noterar att en operation är utförd.

Kontakta oss

Våra priser

Vi är en multidisciplinär klinik i Stockholm, som erbjuder många olika ingrepp, men framförallt har vi specialiserat oss på näskirurgi och ansiktskirurgi. I vår stab finns bland annat docent Per-Olle Haraldsson och docent Ingemar Blomgren, som båda har över 25 års erfarenhet av plastikkirurgi. Dr Babak Alinasab är liksom dr Per-Olle Haraldsson specialist på näskirurgi.

Till våra priser