Språk

 • Prissättning

  Första läkarbesöket kostar 500 kr. Vi tar VISA och MasterCard kort. Ny näskonsultation hos vår nässpecialist doc P-O Haraldsson kostar 1.000:- med imaging. Beloppet dras sedan av vid ev operation.

  Operation betalas helst på Bg 5464-5775 alt Pg 745054-7 (Näskiriurgen Stockholm AB)  2 veckor före. Man kan dock betala med kontokort senast operationsdagen. I operationspriset ingår ett till två uppföljande läkarbesök inom sex månader efter operation. Avbokning senare än 2 veckor före debiteras med 3.000:-

  Moms tillkommer på estetiska ingrepp f.o.m. 1 jan 2015 men inte på funktionella behandlingar, dvs sjukvård. Priser angivna utan moms.

  Stor soft-lift filler eller V Soft Lift med PDO trådar

  från 18 000 SEK

  Liten soft-lift filler

  från 10 000 SEK

  Botox

  från 2 000 - 4 000 SEK

  Stylage XL 2.0 ml

  från 7 500 SEK

  Stylage M/L 1.0 ml

  från 4 500 SEK

  Specialerbjudanden

  Astoriakliniken har nu specialpris på trådlyft, fråga oss för mer info.