Språk

 • Näsa

  Om Näsplastik

  Näsoperationer utföres av tre skäl – antingen vill man återställa näsans utseende efter skada, ändra utseende av kosmetiska skäl eller förbättra luftflödet. Utseende och funktion hänger dock intimt ihop så ändrar man utseende kan det också påverka luftflödet och vill man förbättra luftflödet så påverkar det ibland också utseendet. Såväl funktionell som kosmetisk näskirurgi utförs vanligen under lättnarkos i lokalbedövning. Helnarkos kan dock erbjudas mot extra tillägg. Patienten kan gå hem samma dag. Operationen utförs ofta inifrån näsan utan synliga ärr. I mer komplicerade fall måste dock näsan öppnas och då uppkommer ett diskret ärr som oftast försvinner med tiden. Man blir då informerad om detta i förväg. Det är av stor betydelse att operatören vid ett kosmetiskt ingrepp också är förtrogen med näsans fysiologi och behärskar den funktionella kirurgin. Ingreppen kan annars leda till en invalidiserande nästäppa som i längden kan vara värre att leva med än en missprydande näsa.

  Den funktionella kirurgin sker oftast inifrån näsan – man rätar upp en sned nässkiljevägg och/eller minskar näsmusslornas storlek. I mer avancerade fall måste man emellertid också räta näsbenen och/eller sänka näsan för att vidga och stadga upp näsvingarna och då påverkas också näsans yttre. Målet är att skapa en väl fungerande näsa som harmonierar med ansikte, karaktär och kroppskonstitution, utan att näsan för den skull ser opererad ut. Ibland måste man göra hakplastik för att få de rätta proportionerna.

  Näsan är mycket personlig och det är därför viktigt att man gjort klart för sig vad man vill förändra. Besvikelsen kan annars bli stor trots ett tekniskt gott resultat. Även om näsan blivit precis som man önskade kan det ta tid att vänja sig vid det nya utseendet. Veckan efter operationen skyddas näsan av en yttre plastskena. Det gör sällan ont efter operationen men första veckan kan man få en övergående blånad kring ögonen. Återgång till arbetet kan vanligen ske efter en dryg vecka. Sjukskrivning kan erhållas bara om funktionell näskirurgi utförts.

  Hur kommer folk att reagera? Det behöver man sällan bekymra sig för. De flesta ser att något positivt hänt men kan inte säga vad.

  Inför Näsoperation

  Man skall på angiven tid inställa sig fastande på operationsdagen. Ingen mat eller dryck får förtäras de närmaste 4 timmarna före operation (vid narkos 6 tim).

  Det är förbjudet att använda medicin innehållande acetylsalicylsyra som t ex Albyl, Trombyl® eller Magnecyl veckan före. Paracetamol, Alvedon och Citodon® kan däremot användas.

  Operationsdagen tvättas ansiktet noga. Håret tvättas med vanligt shampo. Använd ej make-up, nagellack eller ögonlinser operationsdagen. Avlägsna piercingar. Man bör bära oömma kläder. Undvik trång T-shirt som kan haka i näsan efter operationen.

  Efter operation är näsan täppt pga blodstillande tamponader, som skall sitta 1-3 dagar. Näsan tejpas och förses ofta med en plastskena (ersätter gips) på utsidan. Vid behov sätts stadgande plastskivor inne i näsan på var sida om nässkiljeväggen.

  Man observeras på kliniken ett par timmar efter operationen. Man får icke köra själv (på 24 timmar) eller åka kommunalt hem. Man måste hämtas av anhöriga i bil eller taxi.

  Det brukar inte göra speciellt ont efteråt. Men det känns som en rejäl förkylning eftersom näspassagen är nedsatt första veckan. Det är bra att använda näsdroppar för att minska svullnaden inne i näsan (högst en vecka). Man kan också ta Renässans koksaltlösning och näsoljesprayen Nozoil efter operation för att minska krustabildning. Plastskenan skall sitta på en vecka. De flesta blir övergående blå och svullna kring ögonen. Det försvinner på en vecka. En ovanlig men allvarlig komplikation är infektion. Om sådan uppträder yttrar det sig i ökad ofta bultande värk, svullnad, rodnad och feber. Tag då omedelbart kontakt för antibiotikaförskrivning.

  Tamponaderna dras lämpligast ut i liggande hemma, enklast med hjälp av anhörig. Man ligger sedan kvar 10 minuter så blöder det inget. Yttre förband tas bort på mottagningen en vecka efter operation. Räkna med att vara borta från arbetet i ca 10 dagar. Vid rena plastikoperationer, där man ej opererar på grund av nästäppa, kan man inte erhålla sjukskrivning, utan man måste ordna ledigt på annat sätt.

  Om inte annat avtalats får man komma på återbesök efter en vecka. Man kan vanligen återgå till jobbet efter ca 10 dagar. Det ingår en gratisuppföljning inom 3-6 månader. Det mesta av svullnaden i på näsan har då försvunnit, men slutresultatet syns först efter 1-3 år.