Språk

 • Prissättning

  Första läkarbesöket kostar 500 kr. Vi tar VISA och MasterCard kort. Ny näskonsultation hos vår nässpecialist doc P-O Haraldsson kostar 1.000:- med imaging. Beloppet dras sedan av vid ev operation.

  Operation betalas helst på Bg 5464-5775 alt Pg 745054-7 (Näskiriurgen Stockholm AB)  2 veckor före. Man kan dock betala med kontokort senast operationsdagen. I operationspriset ingår ett till två uppföljande läkarbesök inom sex månader efter operation. Avbokning senare än 2 veckor före debiteras med 3.000:-

  Moms tillkommer på estetiska ingrepp f.o.m. 1 jan 2015 men inte på funktionella behandlingar, dvs sjukvård. Priser angivna utan moms.

  Läppförkortning

  från 15 000 SEK

  Läppförstoring

  från 4 000 SEK

  Specialerbjudanden

  Astoriakliniken har nu specialpris på trådlyft, fråga oss för mer info.