Språk

 • Prissättning

  Första läkarbesöket kostar 500 kr. Vi tar VISA och MasterCard kort. Ny näskonsultation hos vår nässpecialist doc P-O Haraldsson kostar 1.000:- med imaging. Beloppet dras sedan av vid ev operation.

  Operation betalas helst på Bg 5464-5775 alt Pg 745054-7 (Näskiriurgen Stockholm AB)  2 veckor före. Man kan dock betala med kontokort senast operationsdagen. I operationspriset ingår ett till två uppföljande läkarbesök inom sex månader efter operation. Avbokning senare än 2 veckor före debiteras med 3.000:-

  Moms tillkommer på estetiska ingrepp f.o.m. 1 jan 2015 men inte på funktionella behandlingar, dvs sjukvård. Priser angivna utan moms.

  Övre ögonlocksplastik

  från 18 000 SEK

  Undre ögonlocksplastik

  från 16 000 SEK

  Specialerbjudanden

  Astoriakliniken har nu specialpris på trådlyft, fråga oss för mer info.